Tag: ใบมีสีเขียว

ไผ่กวนอิม ต้นไม้มงคล ประดับบ้าน

หลายครอบครัวจะใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมส่วนมากจะเป็นการตกแต่งบ้านและในการแต่งบ้านจะเป็นตามความสวยงามและความเป็นสิริมงคลที่จะเข้ามาในบ้านด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีความเป็นอาวุโสที่ในบ้านจะเน้นเรื่องการนำของตกแต่งที่เป็นมงคลมาประดับมากถ้าบ้านที่มีพื้นที่ข้างบ้านพอสมควรก็มักจะปลูกต้นไม้ถ้าพูดถึงไม้ที่เป็นสิริมงคลมากสุดก็คงจะเป็นไผ่กวนอิมที่ได้รับความเชื่อในเรื่องโชคลาภจากประเทศจีน ไผ่กวนอิม เป็นที่นิยมในการเลี้ยงปลูก รวมถึงบูชาพระหรือเจ้าที่ โดยมีความเชื่อในเรื่องโชคลาภว่า จะนำพาในเรื่องความมั่งคั่ง โดยเป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถปลูกเลี้ยงในกระถางดินเผา หรือแม้แต่จะนำต้นไปแช่น้ำในแจกันก็ได้ไผ่กวนอิมเป็นไม้ประดับประเภทไม้พุ่มที่ได้รับความนิยมในการปลูกเลี้ยงเป็นงานอดิเรก มีถิ่นกำเนิดในป่าดิบชื้นของประเทศแคเมอรูนและคองโก มีลักษณะลำต้นขนาดเล็ก เนื้อไม้อ่อน ลำต้นตรงเล็ก เป็นข้อ ๆ สีเขียว ไม่มีกิ่งก้านสาขา มีการเจริญเติบโตจากการยืดตัวของข้อใบ เป็นใบเดี่ยวแตกออกจากส่วนยอดของลำต้น มีกาบใบห่อหุ้มลำต้นสลับกันเป็นชั้น ๆ ตามข้อของลำต้น ส่วนใบแคบเรียวยาวปลายใบแหลม โคนใบสอบลงมาถึงกาบใบ ใบมีสีเขียวและสีขาวพาดยาวตามใบ ใบค่อนข้างป้อม ปลายแหลม ก้านยาวโคนใบเป็นกาบใบหุ้มรอบลำ โตเต็มที่สูงได้ถึง 1.5 เมตร ขนาดกว้างของใบ 2-3 เซนติเมตร ยาว 6-8 เซนติเมตร และมักจะปลูกในที่ๆเป็นมงคลเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บวกกับความหมายของชื่อที่เหมื่อนเจ้าแม่กวนอิมทำให้เป็นที่นิยมมาก