เลือกต้นไม้ที่เหมาะสมช่วยผ่อนคลาย

  

   การเลือกต้นไม้ที่ช่วยในการตกแต่งบ้านให้น่าอยู่และร่มรื่นนั้น ควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวบ้าน หากเลือกต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เกินไปก็จะทำให้รากของต้นไม้ดันตัวบ้านทำให้บ้านนั้นเกิดการทรุดตัวได้ ดังนั้นแล้วเราควรเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับขนาดของบ้านรวมถึงเนื้อที่ของบ้าน

-ต้นลีลาวดี ไม้ยืนต้นที่มีความสูงตั้งแต่ 3-8 เมตร และมีดอกไม้หลากสีแตกต่างกันไป ดอกลีลาวดีนั้นมีกลิ่มหอม นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงาในบ้านที่มีเนื้อที่สำหรับการปลูกต้นไม้ใหญ่

– ต้นปีบ ต้นไม้ยืนต้นมีความสูงตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป นอกจากช่วยบ้านร่มรื่นแล้ว ต้นปีบมีดอกที่มีลักษณะสีขาวเป็นพวงห้อยลงมาและมีกลิ่นหอมมาก เหมาะสำหรับบ้านที่มีเนื้อที่กว้างเช่นสวนหลังบ้าน เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าหากปลูกต้นปีบแล้วจะทำให้มีเงินทองมากมาย

– ต้นมะม่วง ต้นไม่มงคลที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นิยมปลูกกันมากโดยเฉพาะพันธุ์ เขียวเสวย, น้ำดอกไม้, โชคอนันต์ นอกจากนี้ยังสามารถนำผลมะม่วงมาประกอบอาหารได้อีกด้วย

– ต้นวาสนาอธิษฐานนิยมนำมาปลูกภายในอาคาร สามารถตัดแต่งรูปทรงต้นได้ง่าย ต้องการน้ำมาก ปลูกได้ในที่ร่ม และยังสามารถดูดสารพิษฟอร์มัลดิไฮด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เป็นไม้มงคลโบราณเชื่อว่าปลูกไว้ในบ้านจะทำให้เกิดความสุข สมหวังในชีวิต

– พลูด่าง ต้นไม้เลื่อย มีสายพันธุ์หลากหลายตั้งแต่ สายพันธุ์ที่เป็นใบเล็กจนถึงใบใหญ่ พลูด่างเป็นต้นไม้ที่หาง่ายและเพาะพันธุ์ง่าย นอกจากนี้ยังช่วยดูดซับสารพิษต่างๆช่วยให้อากาศภายในบ้านสดชื่นได้

ยังมีต้นไม้มากมายที่เหมาะแก่บ้านเพาะปลูกในบ้าน ซึ่งเราต้องดูพื้นที่ของบ้านด้วยว่าสามารถปลูกต้นไม้เหล่านั้นได้หรือไม่